• کاهش آلایندگی های زیست محیطی ناشی از سوزاندن پسماندهای کشاورزی با مصرف کاه و کلش گندم در تولید خمیر کاغذ و کاغذ

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 334
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  به دلایل تعیین کننده ای نظیر عدم تولید چوب کافی و مناسب از منابع داخلی برای تکافوی ظرفیت اسمی کارخانه‌ های صنایع چوب و کاغذ کشور، کاهش فشار بر منابع چوبی جنگلی و جلوگیری از خروج ارز، تحقیق و بررسی گسترده در استفاده از منابع غیرچوبی موجود در کشور اهمیت می یابد. کاه گندم که بیشترین حجم منابع سلولزی غیرچوبی را در ایران و سایر کشورها دارد می تواند به عنوان یکی از منابع لیگنوسلولزی غیرچوبی، برای تولید کاغذ بکار رود. از این رو این مطالعه با هدف تعیین ابعاد الیاف و ضرایب بیومتری کاه گندم (رقم تجن) انجام گرفت. مقادیر ابعاد الیاف و ضرایب کاغذ سازی و همچنین ترکیبات شیمیایی نظیر مقدار سلولز، لیگنین، مواد استخراجی، مواد قابل حل در آب داغ و درصد خاکستر برای هرکدام از میان بندها،گره و برگ کاه اندازه گیری شد. مقایسه میانگین های مربوط به متغیرهای مذکور با استفاده از آزمون دانکن و آنالیز آماری با استفاده از نرم افزار spss 15 انجام شد. نتایج آنالیز شیمیایی، نشان داد که مقدار سلولز مورد بررسی از مقدار سلولز چوب بیشتر می باشد؛ که مزیتی عمده ای در تولید کاغذ محسوب می شود. همچنین میزان لیگنین برای گونه کاه گندم، بسیار کمتر از مقدار لیگینین پهن برگان است. مواد معدنی زیاد از ویژگی ‌های اکثر مواد غیرچوبی است که برای گونه مورد بررسی، برابر 8 به دست آمد. بررسی ابعاد الیاف و ضرایب بیومتری نشان داد که این گونه از لحاظ طول در دسته ی الیاف متوسط قرار می گیرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها