• بررسی اثربخشی ذهن آگاهی در کاهش استرس و افسردگی دانشجویان

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 522
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09371850780

  بررسی اثربخشی ذهن آگاهی در کاهش استرس و افسردگی دانشجویان

  در پژوهش های رواندرمانی ذهن آگاهی به عنوان یک حالت ارتقاء دهنده تفکر خودآگاهی برای بهبود بهزیستی در نظر گرفته میشود. این مطالعه به منظور تعیین اثر آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس و افسردگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل انجام شد. روش پژوهش فعلی آزمایشی و طرح آن از نوع پیش آزمون - پس آزمون بود. برای این هدف 40 نفر بهصورت در دسترس انتخاب شدند و پس در دو گروه 20 نفری )گروه آزمایش و گروه کنترل( به صورت تصادفی جایگزین شدند. ابزار به کار رفته در این پژوهش، آزمون افسردگی و اضطراب بک بود. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که ذهن آگاهی بر کاهش استرس و افسردگی مؤثر است. نتایج این مطالعه نشان داد که آموزش ذهن آگاهی نشانه های افسردگی و اضطراب را کاهش داده و آموزش هایی برای بهتر استفاده کردن از روشهای ذهن آگاهی به دانشجویانی که دچار افسردگی و استرس هستند ارائه می دهد و لذا برای بهبود سلامت روان و کاهش نشانه های افسردگی دانشجویان، آموزش ذهن آگاهی پیشنهاد می گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها