• مطالعه رابطه بین مسئولیت اجتماعی و چرخه عمر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 812
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  مطالعه حاضر، رابطه بین مسئولیت اجتماعی و چرخه عمر شرکت‌ های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد مطالعه قرار داده است. در مسیر پاسخ به سؤالات و حصول اهداف پژوهش؛ نمونه‌ای مرکب از 75 شرکت در بورس اوراق بهادار تهران، از طریق نمونه‌گیری به روش حذف سیستماتیک، برای دوره زمانی ده ساله (از ابتدای سال 1385 تا پایان سال 1394) بعنوان نمونه آماری انتخاب و آزمون ‌های آماری‌های لازم بر داده‌ های مستخرج از صورت‌های آنان صورت گرفت. یافته ‌ها، بیان داشت بین مرحله بلوغ چرخه عمر شرکت‌ ها و مسئولیت اجتماعی شرکت‌ ها رابطۀ مثبت معنادار وجود دارد ‌و متغیر قابلیت سودآوری، رابطۀ مثبت معنادار بین متغیر مسئولیت اجتماعی شرکت‌ ها و متغیر چرخۀ عمر شرکت ‌ها را تعدیل می ‌کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها