• اثربخشی آموزش مدیریت استرس بر تاب آوری و کیفیت زندگی زنان دارای تعارض زناشویی شهر کرمانشاه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 639
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09371850780

  پژوهش حاضر باهدف تعیین اثربخشی آموزش مهارت ‌های مدیریت استرس بر تاب ‌آوری و کیفیت زندگی زنان دارای تعارض زناشویی در سال 98-1397 انجام گرفت. در این پژوهش از طرح پیش ‌آزمون – پس ‌آزمون با گروه کنترل استفاده شد. در پژوهش حاضر از نمونه در دسترس و با اجرای پرسشنامه تاب ‌آوری کانر و دیویدسون و مقیاس کیفیت زندگی، 30 نفر از زنان که دارای تعارض زناشویی بالا بودند به‌ صورت نمونه‌ گیری هدفمند و به روش تصادفی در دو گروه 15 نفری آزمایش و کنترل جایگزین شدند. گروه آزمایش 8 جلسه آموزش مهارت ‌های مدیریت استرس هفته ‌ای دو بار به مدت 45 دقیقه بر روی گروه آزمایش اجرا شد و مشارکت ‌کنندگان گروه کنترل در لیست انتظار قرار گرفتند. تحلیل یافته ‌ها با استفاده از تحلیل کوواریانس مستقل نشان داد که آموزش مهارت ‌های مدیریت استرس باعث افزایش تاب ‌آوری و کیفیت زندگی زنان شده است. مهم‌ترین نتایج این پژوهش، مؤثر بودن آموزش مهارت ‌های مدیریت استرس در ارتقاء تاب ‌آوری و کیفیت زندگی این زنان می ‌باشد. از این ‌رو می ‌توان نتیجه گرفت آموزش مهارت ‌های مدیریت استرس، در افزایش تاب‌آوری و کیفیت زندگی زنان دارای تعارض زناشویی مؤثر بوده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها