• مدیریت روش های ایمنی در پروژه های عمرانی در کشور های در حال توسعه (مطالعه موردی: خطوط آب و فاضلاب استان مازندران)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 688
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02188027579

  مقاله مدیریت روش های ایمنی در پروژه های عمرانی در کشور های در حال توسعه (مطالعه موردی: خطوط آب و فاضلاب استان مازندران)

  سالانه هزاران نفر در سراسر جهان بر اثرحوادث ناشی از سو مدیریت ایمنی جان خود را از دست می دهند. با گسترش پروژه های عمرانی در سال های اخیر، متاسفانه آمار حوادث کاری (تصادفات کاری) و خسارات و صدمات ناشی از آن در کشور روز به روز در حال افزایش است در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران که در آنها برنامه های ایمنی و سلامت هنوز در مراحل ابتدایی خود هستند یا فاقد اجرای صحیح می باشند وضعیت بحرانی تر است. کشورهای در حال توسعه شاهد رشد قابل توجهی در پروژه های عمرانی می باشند.. عوامل موثر در سیستم مدیریت ایمنی شناسایی با روشی نظامند و مبتنی بر اصول علمی صورت گرفت و در مرحله بعد از تعدادی از افراد شاغل در خطوط آب و فاضلاب از طریق پرسش نامه مورد نظر خواهی قرار گرفت. پس از جمع آوری پاسخ ها، نتایج بدست آمده از پیمانکاران، کارشناسان فنی و ایمنی، مشاوران، کارفرمایان و شرکت های بیمه طبقه بندی گردید. گروه اول از دیدگاه پیمانکاران نظارت های منطقه سایت توسط مدیر ارشد متعدد و تهیه منابع مناسب و کافی، گروه دوم از دیدگاه مشاوران حق مشاور برای متوقف کردن کار در شرایط تخلف ایمنی، گروه سوم از دیدگاه کارفرما در نظر گرفتن ایمنی مالک به اجرای ایمن در پروژه ها نیاز دارد، گروه چهارم از دیدگاه شرکت های بیمه بارزسی پروژه های در حال انجام از مهمترین مراحل موثر بر سیستم مدیریت ایمنی در پروژه ها معرفی گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها