• آسیب شناسی خط مشی های فرهنگی مراکز استانی صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 316
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 29903136021

  مقاله آسیب ‌شناسی خط‌ مشی ‌های فرهنگی مراکز استانی صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران

  در این پژوهش با استفاده از مدل های مختلف خط‌ مشی گذاری و به کمک شاخص‌ هایی که از مدل‌ های مورد‌ تأکید استادان دانشگاهی مرتبط با رسانه و علوم ارتباطات و همچنین کارشناسان رسانه به ‌دست می ‌آید، الگوی خط‌ مشی فرهنگی مراکز استانی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران حاصل می‌شود؛ سپس با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله‌ مراتبی شاخص ‌های مدل ایجادشده الویت‌بندی می‌شوند. در ادامه با روش دلفی در چند مرحله با تعیین فراوانی پاسخ ‌های جمع ‌آوری‌ شده، عوامل آسیب فرایند جاری خط‌ مشی ‌های فرهنگی مراکز صداوسیما شناسایی می ‌شود.

  درنهایت آسیب های شناسایی‌ شده به روش فرایند تحلیل سلسله‌ مراتبی الویت ‌بندی می شوند. در این پژوهش دو جامعه آماری شامل استادان دانشگاهی حوزه رسانه و علوم ارتباطات و کارشناسان و مدیران ارشد رسانه در پنج دبیرخانه استانی مراکز صدا و سیما تعیین‌ شد و به روش نمونه ‌گیری نسبی طبقه‌ ای نمونه ‌ها انتخاب شدند. نتایج روش فرایند تحلیل سلسله‌ مراتبی نشان داد که «توجه‌ نکردن به دستیابی و دریافت اطلاعات مرتبط با مراکز صداوسیما» توسط معاونت مجلس و استان‌های صداوسیما، در زمان تدوین خط‌ مشی‌های فرهنگی برای مراکز، مهم‌ترین آسیب است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها