• ارائه رویکردی ترکیبی جهت تعیین ساختار بهینه در شبکه های عصبی مصنوعی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 647
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  مقاله ارائه رویکردی ترکیبی جهت تعیین ساختار بهینه در شبکه ‌های عصبی مصنوعی

  انتخاب ساختار بهینه یکی از عواملی است که می ‌‌تواند در عملکرد شبکه عصبی تاثیر بسزایی داشته باشد. شبکه ‌‌های عصبی دارای پارامترهایی می‌‌باشند که با تغییر آنها می‌‌ توان ساختارهای مختلف ایجاد نمود. هدف این پژوهش ارائه روشی جهت تعیین ساختار بهینه است، یعنی ساختاری که عملکرد بهتری نسبت به سایر ساختارها داشته است.

  روش ارائه شده جهت تعیین ساختار بهینه شامل 7 گام می‌‌باشد که عبارتند از: جمع ‌‌آوری داده ‌‌ها، تعیین مجموعه تست و آموزش، تعیین شاخص‌‌های ارزیابی، اجرای شبکه برای ساختارهای مختلف، محاسبه شاخص ‌‌ها برای ساختارهای مختلف، انتخاب روش رتبه‌‌بندی و انتخاب ساختار بهینه. درصد میانگین خطای مطلق، ریشه میانگین مربعات خطا، ضریب همبستگی و زمان اجرا، شاخص ‌‌هایی می ‌‌باشند که به عنوان معیارهایی برای ارزیابی عملکرد ساختارها پیشنهاد شده است. در پایان روش ارائه شده در قالب یک مسئله عددی با استفاده از روش topsis اجرا شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها