• رابطه بین رتبه بندی اعتباری شرکت ها با دست کاری فعالیت های واقعی، کیفیت حسابرسی و حاکمیت شرکتی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 565
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  مقاله رابطه بین رتبه ‌بندی اعتباری شرکت ‌ها با دست ‌کاری فعالیت ‌های واقعی، کیفیت حسابرسی و حاکمیت شرکتی

  یکی از نقش‌ های مهم و تأثیرگذار در سرمایه‌گذاری سرمایه‌ گذاران و بنگاه‌ های اقتصادی و مالی و غیره رتبه اعتباری می ‌باشد که در این جهت سرمایه‌گذاران و بنگاه‌های اقتصادی و مالی به اطلاعات دقیق و مناسب نیازمند هستند که رتبه اعتباری شرکت‌ها نمایه‌ای از کیفیت اطلاعات گزارشگری مالی و سود شرکت‌ها را به سرمایه ‌گذاران نشان می‌دهد و موجب کاهش ریسک مالی در سرمایه‌ گذاری می‌شود. هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین رتبه‌بندی اعتباری شرکت‌ها با دست‌ کاری فعالیت‌های واقعی، کیفیت حسابرسی و حاکمیت شرکتی در شرکت‌ های بورس اوراق بهادار تهران می‌ باشد. جامعه آماری مورد مطالعه شرکت‌ های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1392 الی 1396 می ‌باشد. پژوهش حاضر، در حوزه پژوهش ‌های توصیفی و استقرایی است و از نظر هدف کاربردی می‌باشد که بر پایه داده‌های پس رویدادی انجام خواهد شد. سه فرضیه تحقیق عبارت‌اند از: الف- بین دست ‌کاری فعالیت‌های واقعی و رتبه‌بندی اعتباری شرکت‌ها رابطه منفی وجود دارد. ب- بین کیفیت حسابرسی و رتبه‌بندی اعتباری شرکت‌ها رابطه معناداری وجود دارد.

  ج- بین حاکمیت شرکتی و رتبه‌بندی اعتباری شرکت‌ها رابطه معناداری وجود دارد که در نتیجه پس از آزمون فرضیات، هر سه فرضیه این پژوهش تابید می‌گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها