39 شماره از این ژورنال منتشر شده است.
 • مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه
  حوزه های تحت پوشش : علوم انسانی - اقتصاد
  ترتیب انتشار : دوماهنامه
  نوع انتشار : آنلاین
  زبان انتشار ژورنال : فارسی
  وب سایت ژورنال : کلیک کنید
  جزئیات بیشتر ژورنال
  • آخرین بروزرسانی : 1401/09/27
  • سال انتشار : 1395
  • محل انتشار : کرج - ایران
  • شاپای الکترونیکی : 2538 - 6409
  • ایمیل : info[at]shij.ir
تعداد کل مقالات منتشر شده در این ژورنال : 304 مقاله
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها