• ضریب طول موثر ستون در قاب های فولادی یک طبقه چند دهانه با اتصالات نیمه صلب و بارگذاری نامتقارن

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 613
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  در مقاله حاضر با در نظر گرفتن اثر اختلاف زاویه چرخش بین تیر و ستون در اعضاء قاب، معادلات حاکم شیب – افت جهت تعیین مقدار دقیق ضریب طول موثر ستون در قاب های فولادی یک طبقه و چند دهانه با اتصالات نیمه صلب و بارگذاری نامتقارن در دو حالت قاب با حرکت جانبی آزاد و قاب با حرکت جانبی مقید توسعه یافته است. با استفاده از این معادلات و برنامه رایانه ای که در نرم افزار matlab نوشته شده است، تعیین ضرایب طول موثر ستونها در قاب های یک طبقه تا n دهانه را امکان پذیر می کند. در ادامه با ارائه مثال های عددی اثر بارگذاری نامتقارن و نیمه صلب بودن اتصال بر روی ضریب طول موثر ستون در قابهای یک دهانه و دو دهانه مورد بررسی قرار گرفته است. مقایسه نتایج حاصل از روش ارائه شده در این مقاله با خروجی نرم افزار sap2000 v14 بیانگر دقیق بودن روش حل می باشد. همچنین این نتایج، در حالتی که اتصالات صلب و باگذاری نامتقارن است، با نتایج حاصل از نموگراف های ژولیان و لورانس و مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ایران مقایسه شده است که بیانگر اختلاف زیاد بین آنها می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم