• کاربرد شبکه عصبی و ضریب همبستگی در تخمین تنش پسماند از روی هاله های موری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1239
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   در مقاله حاضر روشی برای محاسبه تنش پسماند بوسیله شبکه عصبی و ضریب همبستگی از روی تصاویر هاله های موری یک جهتی ارائه شده است. در این روش ابتدا با استفاده از روابط میدان جابجائی و تنش پسماند دو بعدی آزاد شده بوسیله روش سوراخ زنی، تصاویر هاله های موری ایجاد گردید. سپس با استفاده از این تصاویر یک شبکه عصبی پیشرو آموزش داده شد. همچنین از ضریب همبستگی در این روش سود برده شده است. شبکه آزموش داده شده قادر است با تقریب خوبی تنش پسماند را با استفاده از تصاویر تولید شده پیش بینی نماید.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم