• تعیین تئوری منحنی های حد شکل پذیری با استفاده از معیار تسلیم عام هیل برای فولاد کم کربن st-12

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 2196
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   بررسی شکل پذیری ورقهای فلزی و بدست آوردن حد تحمل آنها در طراحی فرآیندهای شکل دهی ورقهای فلزی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. معیار شکل پذیری ورقها پارگی است، و بررسی شکل پذیری ورقهای فلزی و حد تحمل یک فلز در برابر کرنشهای مختلف معمولا با استفاده از منحنیهای حد شکل پذیری (fld) انجام می گیرد. این منحنی ها را می توان با استفاده از روشهای تئوری و تجربی بدست آورد. در این مقاله یک مدل تئوری جهت تعیین منحنی های حد شکل پذیری ارائه شده است. در این مدل با در نظر گرفتن یک نایکنواختی در ورق بصورت یک نوار با ضخامت کمتر، رشد گلویی موضعی مورد بررسی قرار گرفته است. در مدل حاضر برای تعیین کرنشهای حدی از معیار تسلیم غیردرجه 2 هیل با فرض حالت همسانگرد صفحه ای استفاده گردیده، برای ماده خواص کرنش سختی و حساسیت به نرخ کرنش در نظر گرفته شده است. با استفاده از مدل ارائه شده، منحنی حد شکل پذیری فولاد کم کربن st.12 بدست آورده شده، با منحنی تجربی مقایسه گردیده است. نتایج نشان می دهد که با انتخاب درجه مناسب در معیار تسلیم هیل می توان تطابق بهتری بین نتایج تئوری و تجربی مشاهده نمود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها