• بررسی تجربی عوامل موثر در برش شیشه از طریق اعمال شوک حرارتی بوسیله جت هوای داغ

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 998
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   با اعمال شوک حرارتی بوسیله برخورد جت هوای داغ بر روی صفحه شیشه ای (شیشه تخت) می توان تنش های حرارتی بوجود آورد که باعث ایجاد و رشد پایدار ترک بدنبال جت می شود. این روش غیرسنتی هوا برش (air glazier) برای مواد شیشه ای روشی بسیار مناسب است و می توان اشکال مختلف را بدون استفاده از ابزار و تماس با قطعه کار،بوسیله حرکت جت هوا بر روی صفحه شیشه ای ایجاد نموده و برش داد. در مقاله حاضر، بر این اساس، با ایجاد شوک حرارتی وابسته به زمان، در نوک پیش ترک ایجاد شده بوسیله منبع حرارت موضعی، عوامل موثر برش مانند سرعت برش، درجه حرارت برش، قطر سوراخ نازل، فاصله نازل تا سطح قطعه کار، کیفیت سطح برش و بستر زیر قطعه کار مورد بررسی قرار گرفته است. جهت انجام این تحقیق، دستگاه برش شیشه بر پایه شوک حرارتی ساخته شد و عوامل موثر در برش مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت انجام برش می بایستی فاصله بین نوک ترک و نازل وجود داشته باشد. هر چه این فاصله کمتر شود شرایط برش بهتر خواهد شد. فاصله نوک ترک تا زیر سوراخ نازل برش چنانچه به مقدار بحرانی حداقل یعنی برابر با ضخامت شیشه برسد، رشد ترک کاملاً محقق، پایدار می شود و در نتیجه عوامل موثر برش بر اساس این فاصله بهینه گردیده اند. حداقل درجه حرارت برش و فاصله نوک ترک تا نازل برش، با افزایش سرعت برش افزایش می یابند. قرار دادن آب به عنوان بستر زیر قطعه کار، باعث برش راحتتر، سریعتر و دقیقتر می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها