• تعیین روش بهینه جوشکاری تیغه گریدر

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 911
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   حرارت حاصل از جوش در تولید تیغه گریدر باعث واپیچش می شود بنابراین در این تحقیق روش جوشکاری تیغه مورد بررسی قرار گرفته است و اشکالات جوشکاری با ارائه بحث تئویک تحلیل شده است و روشهایی جهت اصلاح عیوب موجود آزمایش می شود و در نهایت یک روش بهینه برای کاهش خطا تعیین شده است.جوشها اغلب دچار عیوب مختلف از جمله تخلخل، ترک، اعوجاج و غیره می شوند که از مطلوبیت جوش می کاهد در این تحقیق روی پیچیدگی و اعوجاج جوش و کاهش آن برای یک قطعه بحث می شود. در اثر گرمایش و سرمایش موضعی طی جوشکاری، تنشهای حرارتی پیچیده ای در زمان جوشکاری ایجاد شده و پس از جوشکاری نیز تنش پسماند و انحراف پدید می آید. در سالهای اخیر روشهای متعددی جهت کاهش پیچیدگی و تنش باقیمانده ارائه شده که در این تحقیق مراحل جوشکاری به روش معمول بررسی و برای جوشکاری تیغه گریدر روش جدید ارائه می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها