• ایجاد نقشه راه سیستمهای اطلاعاتی در دولت الکترونیک : مطالعه موردی کشور ایران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1389/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1389/01/01
  • تعداد بازدید: 1211
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   یکی از بزرگترین مشکلات کشورها در حرکت به سوی دولت الکترونیک، نداشتن نقشه راهی برای ایجاد سیستمهای اطلاعاتی در دولت الکترونیک است. به عبارت دیگر، دولتها در تخصیص بودجه فناوری اطلاعات و شناخت اولویتهای پیاده سازی سیستمهای اطلاعاتی، روشهای تصمیم گیری بلندمدت و علمی ندارند. این مقاله قصد دارد متدولوژی برای ایجاد نقشه راه سیستمهای اطلاعاتی در دولت الکترونیک ارائه کند. در ابتدا با بررسی قانون اساسی و بیانیه ماموریت وزارتخانه ها و سازمانهای وابسته به قوای قضاییه و مقننه، موجودیت های اطلاعاتی را استخراج و روابط بین آنها شناسایی می شود. سپس بر اساس این نقشه اطلاعاتی بدست آمده، پروژه های کلان سیستمهای اطلاعاتی شناسایی و اولویت بندی م یشوند. در پایان، بر اساس اولویت بندی بدست آمده، نقشه راهی برای سیستمهای اطلاعاتی تهیه می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها