• عوامل موثر برفرآیند انتقال فناوری باتاکید بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی درصنعت پلاستیک

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1389/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1389/01/01
  • تعداد بازدید: 1044
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   انتقال فناوری، مقوله ای چندبعدی است که هم از نظر علمی و هم از ابعاد فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، سالهاست نه فقط کشورهای در حال توسعه، بلکه بسیاری از مجامع پژوهشی غرب و سازمانهای بین المللی را به خود مشغول داشته است. برای کاستن از فاصله تکنولوژیکی میان کشورهای پیشرفته و کمتر توسعه یافته، انتقال فناوری یک لازمه انکارناپذیر است. انتقال فناوری باروشهای متفاوت و وسائل مختلف امکانپذیر است که با توجه به موقعیت انتقال دهنده و انتقال گیرنده فناوری مشخص می شود. ازروشهای معمول برای انتقال فناوری درسطح بین المللی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی (fdi) می باشد. سرمایه گذاری خارجی معمولا" دربر گیرنده سه عنصر سرمایه، تکنولوژی و مدیریت است که هر سه برای پیشرفت کشورهای در حال توسعه مورد نیاز است. دراین مقاله پس از بررسی ادبیات انتقال فناوری و fdi،و شناسایی مشکلات پیش روی صنعت پلاستیک در ایران، 40 متغیر اثرگذار بر انتقال فناوری از طریق  fdiشناسایی گشت. پس از توزیع پرسشنامه ای حاوی متغیرهای مذکور، میان 3طیف درگیر در سرمایه گذاری مستقیم خارجی، یعنی فعالان حوزه پلاستیک، کارشناسان سازمان سرمایه گذاری وکمکهای اقتصادی و فنی ایران و متخصصان انتقال فناوری، و انجام تکنیک آماری تحلیل عاملی، 13 عامل عمده اثرگذار شناسایی شد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها