• فناوری های صنعت هوائی از منظر پارادایم های جامعه شناختی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1389/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1389/01/01
  • تعداد بازدید: 895
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   مطالعه حاضر یک مطالعه میان رشته ای است و در صدد شناسائی مبانی جامعه شناختی فناوری های هوائی بر اساس چهار پارادایم جامعه شناختی کارکردگرائی، تفسیرگرائی، انسان گرائی، و ساختارگرائی است. به همین منظور، ابتدا لیستی از فناوری های اصلی صنعت هوائی ارائه و سپس بیان مختصری نیز از مبانی پارادایم های جامعه شناختی ارائه می شود. با تلفیق معیارهای تکنولوژیک از ماتریس فناوری پرو و معیارهای فلسفی و جامعه شناختی از ماتریس پارادایم های چهارگانه بورل و مورگان امکان ارائه یک چارچوب مفهومی برای طبقه بندی فناوری های هوائی در یک ماتریس دو در دو از سه منظر فلسفی،جامعه شناسی، و تکنولوژیک فراهم می گردد. سپس از طریق یک پرسشنامه و جمع آوری نمونه ها از سوی 15 نفر از خبرگان فناوری صنعت هوائی، جایگاه هر یک از فناوری های اصلی صنعت هوائی در هر یک از چهار خانه ماتریس شناسائی شده و با ملحوظ نمودن ابعاد جامعه شناختی و فلسفی و همچنین تکنولوژیک جهار دسته فناوری به شرح فناوری های کارکردگرا،فناوری های تفسیری، فناوری های انسان گرا و فناوری های ساختار گرا شناسائی می گردد. در خاتمه و با ملحوظ نمودن ماتریس توسعه فناوری هوائی (ابعاد جذابیت و توانمندی) توصیه هایی در حوزه مدیریت برای هر یک از فناوری های هوائی که دارای جذابیت بالا هستند ارائه خواهد شد. لازم به ذکر است که این تحقیق درصدد گشودن پرتوهای جدید در حوزه فناوری از منظر جامعه شناختی و مبانی پارادایمی است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها