اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1388/04/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1388/04/20
  • تعداد بازدید: 1450
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  انتخاب بهترین پروژه یک فرایند تصمیم گیری پیجیده برای تصمیم گیرندگان و مدیران است، این مسئله نیازمند در نظرگیری همزمان تعداد بسیاری از معیارها، برای اندازه گیری و ارزیابی است. بسیاری از این معیارها به صورت پیچیده ای با هم در ارتباطند، و از این رو، این معیارها اغلب اوقات چنان با هم در تعارض اند که بهبود در یکی، نزول و کاهش دیگری را سبب می شود. از این گذشته، در اغلب اوقات معیارهای ارزیابی پروژه در هر دو صورت کمی و کیفی بیان می شوند و تصمیم گیرندگان قضاوت هایشان را بر اساس داده های کمی و ارزیابی های ذهنی تجربی ارائه می دهند. در این مقاله، روش منطق شهودی (er)، که در پردازش هر دو داده های کمی و کیفی تواناست، به عنوان راه حلی برای مسئله انتخاب پروژه ارائه می گردد. فرآیند ایجاد یک مدل تصمیم گیری چند معیاره، تحت یک ساختار سلسله مراتبی، که در آن از هر دو اطلاعات کمی و کیفی در یک وضعیت یکپارچه استفاده می شود، ارائه می گردد. سپس مسئله ی انتخاب پروژه با استفاده از روش منطق شهودی، تحت یک مثال فرضی، به طور کامل مورد بررسی قرار می گیرد. مزایای استفاده از این روش و همچنین فرآیند بکارگیری آن نیز بحث خواهد شد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها