• نقش آموزش های شایستگی و مهارتی در توسعه قابلیت های فناوری شرکت های فناوری بنیان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1389/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1389/01/01
  • تعداد بازدید: 1246
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   قابلیت های فناوری ملی به دلیل فراهم آوردن نیل به توسعه اقتصادی و بالا بردن توان رقابتی توجه بسیاری را جلب نموده است. کسب توانمندی های فناوری تحت تاثیرعوامل مختلف درون بنگاهی چون کسب و یادگیری شایستگی ها و مهارت های حرفه ای مختلف و برون بنگاهی ازجمله مشوقها، شایستگیها، اطلاعات فنی و خدمات پشتیبانی،نهادها، تامین مالی، سیاست های صریح فناوری است که تعامل پیچیده ی این عوامل توانایی یک بنگاه برای توسعه قابلیت های فناوری را تحت تاثیر قرار می دهد. با توجه به اهمیت نقش شایستگی درایجاد و ارتقای توانمندی فناورانه در این پژوهش 26 عنوان شایستگی در قالب 3 بعد شایستگی های بنیادین، شایستگی های حوزه صنعت وشایستگی های خاص حرفه از دیدگاه مدیران، مخترعان و نوآوران مورد بررسی قرار گرفته است. هدف این تحقیق بررسی تأثیر و جایگاه شایستگی ها در موفقیت شرکت های فناوری بنیان است که با استفاده از رویکرد پیمایشی انجام شده است. نتایج نشان داد که از دیدگاه مدیران و محققان تاثیر هریک از شایستگی های مورد بررسی برای کسب موفقیت در بدست آوردن، نگهداشت و رشد و بهبود شغلی از اهمیت بالایی برخورداربوده و تاثیرهمه ی شایستگی ها به صورت معنادار بیش از میانگین نظری مقیاس اندازه است. در این میان شایستگیهای بنیادین در درجه اول، شایستگیهای خاص حرفه در درجه دوم و شایستگی های حوزه صنعت در رده بعدی در موفقیت شرکت های فناوری بنیان تاثیر گذارند. باتوجه به اهمیت شایستگی در تعالی و موفقیت سازمان ها، سیاستگزاران و مدیران نظام آموزش رسمی و غیر رسمی کشور لازم است با تدوین مدل شایستگی برای کلیه سطوح مدیران، مهندسان و دانش گران حوزه های مختلف فناوری، سیاست ها و برنامه های لازم برای تحقق آن را ارائه نمایند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها