• مهندسی مجدد نظام ملی نوآوری مبتنی بر فناوری اطلاعات: چارچوبی برای شناسایی قابلیت ها

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1389/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1389/01/01
  • تعداد بازدید: 1032
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   ظهور و فراگیری فناوریاطلاعات و ارتباطات (فاوا)در دوران معاصر و قابلیتهای آن بویژه در توسعه تعاملات و تسهیم اطلاعات و دانش سبب می شود تا بصورت منطقی بتوان تاثیرات بدیع و گسترده ای را برای این فناوری در توسعه نظام های نوآوری متصور بود. بنابراین، این ادعا که فاوا می تواند سبب توسعه و ارتقای نظام ملی نوآوری یک کشور و یا حتی فراتر از آن بازآفرینی این نظام گردد، قابل تامل می نماید. اما سوالی که مطرح است این است که فاوا از چه راه هایی می تواند به این ارتقاء منتج شود؟ چه کاربردهایی را برای این فناوری در ارتقاء نظام ملی نوآوری می توان متصور بود؟

  در این مقاله،سعی شده است تا ضمن تبیین قابلیت های فاوا در توسعه و ارتقای نظام ملی نوآوری،چارچوبی برای شناسایی، تعریف، برنامه ریزی و پیاده سازی سیستم های فاوا در نظام ملی نوآوری ارائه شود. بدین منظور، نخست با مروری بر ادبیات موضوع، کارکردهای اصلی نظام ملی نوآوری از یکسو و کارکردهای فاوا از سوی دیگر احصاء و دسته بندی شده است. به دنبال آن با نگاشت این دو حوزه کارکردی در یک ماتریس دوبعدی، چارچوبی برای بررسی کاربردها و تعریف سیستم های مبتنی بر فاوا جهت مهندسی مجدد نظام ملی نوآوری بدست آمده است. سپس، نحوه استفاده از این چارچوب، که در این مقاله با نام itanis نام گذاری شده، در طرحریزی نظام ملی نوآوری به اجمال توضیح داده شده است. در نهایت، چنین نتیجه گیری شده است که بازآفرینی نظام ملی نوآوری مبتنی بر فاوا سبب بهبود کارایی و بهره وری این نظام از طریق توسعه نهادهای مجازی، کاهش محدودیتهای زمانی و مکانی و تسهیل و ارتقای تعاملات خواهد شد. بررسی های آتی در مورد آزمون فرض رابطه میان میزان توسعه یافتگی فاوا و نظام ملی نوآوری کشورها، و استخراج سامانه های اطلاعاتی مبتنی بر چارچوب itanis،از جمله مواردی است که به عنوان دنباله های تحقیقاتی،این مقاله معرفی شده اند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها