• شناسایی عوامل حیاتی موفقیت در انتقال تکنولوژی سیستمهای اطلاعاتی در سازمانهای ایرانی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1389/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1389/01/01
  • تعداد بازدید: 1579
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   اطلاعات نیروی محرکه اقتصاد و دانش امروزی است و ابزار بکارگیری آن سیستمهای اطلاعاتی میباشد.با وجود منافع زیاد بکارگیری سیستم های اطلاعاتی، هنوز ریسک بالای شکست بر پیاده سازی این پروژه ها سنگینی می نماید. از آنجائیکه عوامل حیاتی موفقیت وجود دارند و خلق نمی شوند، از اینرو باید آنها را شناسائی و کشف کرد. عدم توجه به این عوامل کل سیستم و فرآیند را با خطر اساسی و شکست پروژه در اجرا مواجه می نماید. عوامل کلیدی عناصری هستند که برای اجرای موفقیت آمیز هر نوع اقدام اولیه در جهت بهبود کیفیت، ضروری میباشد و در مرحله توسعه طرحهای کاربردی،شناسایی این عوامل بعنوان محرکی برای دست اندرکاران مفید خواهد بود.

  در این تحقیق با شناسایی چارچوب های موجود برای انتقال تکنولوژی سیستمهای اطلاعاتی و شاخص های هر کدام از طبقات این چارچوبها سعی بر آن شده است که این عوامل را در سازمانهای ایرانی که تمایل به انتقال این تکنولوژی را دارند ارزیابی و رتبه بندی گردد. طبقاتی که برای این شاخصها میتوان در نظر گرفت شامل سه طبقه عوامل سازمانی، عوامل تاکتیکی و عوامل فنی میباشد.

   

  بعضی از عوامل کلیدی موفقیت که شناسایی این عوامل هدف اصلی این مقاله میباشد شامل موارد ذیل میباشد: تعهد و حمایت مدیریت ارشد سازمان، درک واضح از اهداف کسب و کار و نیازمندیهای سازمان، آمادگی سازمان و زیرساخت مناسب it (عوامل سازمانی) - مدیر پروژه قوی، تیم مناسب و متخصص ( عوامل تاکتیکی) - آموزش کافی ، مشارکت کاربران در پروژه و حفظ نیروی متخصص و آموزش دیده ( عوامل فنی).

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها