• ارائه ساختار کارکردهای سیستم ملی هوشمندی تکنولوژی پیل سوختی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1389/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1389/01/01
  • تعداد بازدید: 1029
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   مهمترین نیاز تصمیم گیران و سیاست گذاران در حوزه های مختلف تکنولوژیک، داشتن آگاهی کافی و بهروز برای انجام تصمیم گیری های صحیح و به موقع می باشد. عدم وجود این هوشیاری، پیامدهای جبران ناپذیری برای سازمان به همراه خواهد داشت که اتلاف منابع در سرمایه گذاری بر روی تکنولوژی های در آستانه زوال، خروج از گردانه رقابت به علت عدم آگاهی به موقع از تغییرات تکنولوژیکی رادیکالی و تکنولوژی های نوظهور و... نمونه ای از آن است. شاید این نیاز در گذشته از طریق یک جمع آوری و تحلیل ساده و غیررسمی اطلاعات براورده می شد اما در سال های اخیر تامین آن با توجه به افزایش نمایی داده ها، رشد سریع علم و تکنولوژی و کاهش دوره عمر فناوری نیازمند سیستمی جامع و ساختارمند برای پایش، اکتساب، پالایش و تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده ها می باشد،سیستمی که در این مقاله تحت عنوان سیستم هوشمندی تکنولوژی معرفی می شود. مقاله حاضر به منظور استخراج ساختار مناسب برای استقرار سیستم هوشمندی تکنولوژی پیل سوختی در سطح ملی در چهار فاز بررسی و تحلیل ذی نفعان تکنولوژی پیل سوختی، استخراج چهارچوب نیازهای هوشمندی تکنولوژی پیل سوختی، تحلیل محتوایی و مقایسه ای مدل ها و چرخه های هوشمندی موجود به منظور استخراج کارکردها و در نهایت تکمیل کارکردها و استخراج ساختار کارکردی بر اساس روش سناریونویسی و مدل میلر و ارائه آن توسط مدل idefo،انجام شده است. نتایج این تحقیق علاوه بر اینکه ساختار، مناسب استقرار چنین سیستمی در حوزه پیل سوختی در سطح ملی را ارائه می کند، می تواند برای طراحی نرم افزارهای مرتبط نیز بکار رود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها