• تأثیر فناوری برتر در بهبود مصرف انرژی (شواهدی از بنگاه های صنایع تولیدی ایران طی برنامه سوم توسعه)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1389/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1389/01/01
  • تعداد بازدید: 1097
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   هدفمند کردن یارانه ها اگرچه می تواند به انحاء مختلف به بخش های مختلف اقتصادی تأثیرگذار باشد، اما بی شک یکی از عمده ترین تأثیر هدفمند کردن یارانه ها تأثیری است که بر بخش صنعت خواهد گذاشت. این خود هنگامی که با مهمترین متغیر زمینه ساز توانایی رقابت بخش صنعت در ایران، یعنی ارزان بودن انرژی در نظر گرفته شود موضوعیتی دوچندان می یابد. چه آنکه هدفمند کردن یارانه ها، انرژی مصرفی بخش صنعت را مورد هدف قرار می دهد. آنگاه به سادگی با از دست رفتن این عنصر رقابتی بخش صنعت نیز تا حد زیادی توانایی رقابت خویش را از دست خواهد داد. علاوه بر این،محدودیت های ذخایر و پایان پذیر بودن منابع انرژی فسیلی و مشکلات زیست محیطی ناشی از مصرف این منابع، دلایل قابل توجهی است که ضرورت صرفه جویی انرژی در جوامع بشری را یادآور می شود. در طرف دیگر ادبیات موجود نشان می دهد که بکارگیری فناوری برتر در تولید صنعتی می تواند تأثیری زیادی در بهبود مصرف انرژی بنگاه های اقتصادی داشته باشد. با توجه به اینکه حدود یک چهارم منابع انرژی کشور در بخش صنعت به مصرف می رسد بر این اساس پژوهش حاضر تأثیر فناوری برتر بر کاهش مصرف انرژی بنگاه های صنایع تولیدی ایران طی برنامه سوم توسعه (83 -1379) را به ازاء هر واحد تولید بررسی می نماید. برای دستیابی به این هدف بنگاه های صنایع تولیدی ایران، مطابق طبقه بندی oecd و بر حسب شدت r&d،به سه گروه صنایع با فناوری برتر، متوسط، پایین تقسیم می شوند و شدت مصرف انرژی به ازای هر واحد تولید و ارزش افزوده در هر یک از این گروه ها با یکدیگر مقایسه می شوند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که شدت مصرف انرژی در صنایع تولیدی با فناوری برتر کمتر از سایر سطوح فناوری است و هر چه در صنایع میزان استفاده از فناوری برتر در فرآیند تولید افزایش یابد، کاهش میزان مصرف انرژی به ازای هر واحد تولید را به همراه دارد. با چنین رویکردی با هدفمند کردن یارانه های انرژی در بخش صنعت تنها آن دسته از صنایعی می توانند کمتر تحت تأثیر قرار گیرند که از فناوری برتر در امر تولید استفاده نموده و در نتیجه از شدت انرژی کمتری برخوردار باشند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها