• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 993
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   در محیط رقابتی امروزین، نیاز سازمان ها به دارایی های دانشی با ویژگی هایی چون غیرقابل تقلید بودن، کمیاب بودن، ارزش آفرین بودن و غیرقابل جایگزین بودن، بیش از پیش افزایش یافته است. امروزه سازمانهایی موفق خواهند بود  که در مدیریت دانش سازمانی خود توفیق بیشتری داشته باشند. دانشی که در پروژه ها، رویدادها و تصمیمات گوناگون سازمانی خواه به صورت آشکار و صریح و خواه به صورت پنهان و ضمنی پیوسته در حال جریان است. اما مهمترین چالش مدیریت دانش در سازمان ها و پروژه ها، تبدیل هر چه بیشتر و بهتر دانش ضمنی به دانش صریح است. مستندسازی که به معنای ثبت، ذخیره سازی، کدگذاری و طبقه بندی دانش و تجربیات مفید است، به نوعی کانون اصلی و مهمترین بخش تبدیل دانش ضمنی به صریح در فرایند خطیر مدیریت دانش به شمار می رود. هدف اصلی نوشتار، ارائه راه حلی نوین، بهینه و اثربخش در زمینه مدیریت مستند سازی پروژه ها بویژه در سطح ملی است. این راه حل نوآورانه که از مزایای سیستم اطلاعات جغرافیایی (gis) در مستند ساختن فعالیت های پروژه ها بهره می جوید، در پروژه عظیم سد کارون 4 مورد استفاده قرار گرفته و منافع متعددی را در راستای ظرفیت ملی مدیریت پروژه ها در پی داشته است که در این مقاله به برخی از مهمترین آن ها اشاره می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم