اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 927
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  اجرای استراتژی، نوعی ایجاد تحول و تغییر برای موفقیت سازمانها محسوب می شود لذا بحث آمادگی برای اجرا به عنوان پیش نیاز اجرا مورد بحث قرار می گیرد. ارزیابی آمادگی نه تنها سطح فعلی قابلیت ها و بلوغ سازمان را مشخص می نماید بلکه نقاط ضعف سازمان را نیز تعیین می کند. نتایج حاصله، مبنای طراحی اقدامات اصلاحی و بهبود سطح بلوغ سازمان می شود.در زمینه سنجش آمادگی سازمانی برای انجام تغییر، تحقیقات زیادی صورت گرفته است که به ابعاد گوناگون اشاره نموده اند اما با توجه به اینکه در زمینه آمادگی برای وضعیت بحرانی تحقیق چندانی وجود ندارد لذا در این پروژه، آمادگی سازمانی در ابعاد پنجگانه تکنولوژیک، سازمانی و مدیریتی، فرآیندی، فرهنگی نگرشی و آمادگی از لحاظ زیرساخت های سازمان (سخت و نرم) بررسی می شود.پژوهش حاضر از نوع پژوهش های کمی با هدف کاربردی- توسعه ای می باشد که از استراتژی پیمایشی برای مطالعه موضوع استفاده می نماید. هدف از این تحقیق، سنجش آمادگی سازمانی برای پیاده سازی استراتژی در وضعیت بحرانی می باشد. در این تحقیق براساس مطالعات کتابخانه ای و بررسی منابع موجود، مهمترین شاخص ها و ابعاد سنجش آمادگی سازمانی احصا شده و در قالب مدل سنجش آمادگی سازمانی بیان می گردد. براساس نتایج تحقیق، ابعاد فوق برای اجرای استراتژی حائز اهمیت بوده و آمادگی سازمان در هر بعد الزامی است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها