اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • سنجش عوامل تاثیرگذار بر اخلاق و مسئولیت اجتماعی در شبکه های اجتماعی مجازی با تاکید بر استراتژیهای مدیریت شبکه ای

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1973
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  دسترسی ارزان و سریع به افراد و گروه ها در جهان شبکه ای و ترویج افکار، عقاید و ایده ها در بستر شبکه های اجتماعی مجازی باعث شده که افراد حاضر در این شبکه ها در مقابل حجم گسترده ای از عقاید و افکار پالایش نشده قرار گیرند. مقاله حاضر در جهت روشن سازی اصطلاح مسئولیت اجتماعی و اخلاق مداری با توجه به فاکتورهای نفوذ در حوزه شبکه های مجازی نوشته شده است. در این مقاله ضمن بیان ضرورت و اهمیت اخلاق، ریشه های فردی و اجتماعی، آثار آن بر رفتار فرد و جامعه در شبکه های مجازی آنلاین مورد بحث قرار گرفته است، سپس عوامل موثر بر اخلاق و مسئولیت اجتماعی مانند بررسی ویژگی های شخصیتی فرد بر تصمیم گیریها، میزان تاثیر پذیری فرد از عوامل و فاکتورهای مختلف در این شبکه ها و چگونگی هماهنگی تصمیمات مدیران در راستای هدایت افراد به سمت ارزشها وکاهش اثرات منفی این شبکه ها تحلیل شده است. نوع پژوهش حاضرتوصیفی تحلیلی است. به منظورسنجش میزان تاثیر پذیری افراد، پرسش نامه ای در شبکه های اجتماعی توزیع شده و نمونه موردی حاوی 437 کاربر این شبکه ها مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته اند تجزیه و تحلیل آماری داده های کمی پرسشنامه با استفاده از ابزارهای آماری spss و excel انجام شده، پایایی پرسشنامه بر اساس آلفای کرنباخ و مبنای ارزش گذاری بر اساس طیف 5 گزینه ای لیکرت صورت پذیرفته است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها