همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • تاثیر استراتژی مدىرىت ذىنفعان و اهمیت ذىنفعان بر مسئولیت اجتماعی شرکت مطالعه موردی:شرکتهای کوچک شهر تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 701
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  هدف این مقاله بررسی این موضوع است که آیا استراتژی در رابطه با ذینفعان اولیه و اهمیت آنها، بر مسئولیت اجتماعی شرکت نسبت به ذینفعان مشابه اثر میگذارد یا خیر. داده های این تحقیق از طریق پرسشنامه هایی که توسط مدیران میانی و عالی شرکتهای کوچک شهر تهران پر شده بود، جمع آوری گردید.در این پرسشنامه استراتژی ذینفعان و مسئولیت اجتماعی شرکت نسبت به کارکنان، مشتریان، جامعه، محیط زیست طبیعی و تامین کنندگان و نیز میزان اهمیت هر گروه از ذینفعان در تدوین استراتژیهای شرکت مورد ارزیابی قرار گرفت.یافته های ما نشان می دهد که استراتژی مطلوب نسبت به ذینفعان، مسئولیت اجتماعی مربوطه را نسبت به آنها افزایش می دهد. اهمیت یک گروه ذینفع نیز باعث میشود مسئولیت اجتماعی مربوط به آن گروه ارتقا یابد. وقتی که اهمیت ذینفع و استراتژی همزمان مدنظر قرار می گیرند، برجستگی و اهمیت یک گروه ذینفع، اثر استراتژی بر مسئولیت اجتماعی شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها