همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • بررسی نحوه به کارگیری استراتژی رقابتی کسب و کار در صنایع کاشی استان یزد

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 821
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  در جهان پررونق امروزی مهمترین دغدغه بیشتر صنایع و سازمان ها، تدوین و استفاده از استراتژی هایی است که موفقیت و بقای آنها را در شرایط متحول و پیچیده سازمانی تضمین کند. هدف پژوهش آن است، که نحوه اجرای استراتژیهای رقابتی را در صنایع کاشی استان یزد مورد بررسی قرار دهد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران و سرپرستان صنایع کاشی استان یزد تشکیل می دهند. در این پژوهش از روش نمونه گیری خوشه ای و تصادفی برای انتخاب نمونه های موردنظر بهره گرفته شده است. روش تحقیق این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. و از پرسشنامه محقق ساخته برای جمع آوری داده استفاده شده. پایایی پرسشنامه ها پس از وارد کردن اطلاعات در spss،0/94 به دست آمده است. در این پژوهش از هر دو نوع آمار توصیفی و استنباطی (آزمون t) برای تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که با اطمینان 95 درصد، استراتژیهای شرکت جهت رشد و بلوغ شرکت موفق بوده است. همچنین توانایی مدیران این صنایع با اطمینان 95 درصد در رابطه با نحوه به کارگیری عوامل استراتژیک موثر بر کسب و کار بسیار زیاد بوده و انگیزه افراد نیز جهت به کارگیری استراتژیهای رقابتی در عرصه کسب و کار بسیار بالا بوده است. اما متاسفانه شناخت محیط های رقابتی توسط مدیران که می تواند نقش مهمی در موفقیت پایدار شرکتها و همچنین سودآوری بیشتر شرکتها محسوب شود کافی نبوده است که توجه لازم در این خصوص ضروری می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها