• کاهش تلفات اکسرژی و انرژی توربینهای گازی به کمک مبدلهای رکوپریتور

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1223
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   از آنجاییکه درصد بالایی از انرژی مورد نیاز کشور درنیروگاههای گازی تامین میگردد و با عنایت به این موضوع که انرژی مورد نیاز این نیروگاهها سوختهای فسیلی هستند، لذابهینه سازی انرژی در این مقوله بسیار حائز اهمیت است. دراین مطالعه بر اساس آنالیز انرژی، اکسرژی و اقتصادی،نیروگاه گازی شرکت پالایش نفت بندرعباس مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج مدلسازی ریاضی انجام گرفته نشان میدهد که گرم کردن هوای خروجی از کمپرسور قبل از ورود به محفظه احتراق، بوسیله گازهای خروجی از توربین گازی اثر مناسبی بر بهبود عملکرد سیکل دارد. جهت این بازیابی حرارتی، دو نوع مبدل گرمایی مناسب این کار (مبدلهای رژنراتور با دیسک و یا درام چرخان و مبدلهایی رکوپریتور )مورد بررسی قرار گرفته و علیرغم عملکرد بهتر رژنراتور مورد مطالعه در بهبود عملکرد سیکل، اما نوع رکوپریتور با توجه به محدودیتهای صنعتی و طراحی و هزینه های عملیاتی، مناسب این پروژه تشخیص داده شده است. از آنجاییکه در بازیابی کل جریان هوای خروجی از کمپرسور مشکلات صنعتی و عملیاتی زیادی وجود دارد لذا در این مطالعه اثرات بازیابی بصورت درصدهای مختلفی از این هوا آنالیز گردیده است و نتایج این مطالعه نشان میدهد که گرمایش تنها 10 درصد ازجریان خروجی از کمپرسور در رکوپریتور مورد مطالعه در حدود 2/5درصد بر توان خالص دریافتی از سیکل و راندمان اکسرژی نیروگاه می افزاید. از آنجاییکه هر چه درصد بازیابی بیشتر گردد، دمای گازهای ورودی به توربین نیز بالاتر میرود و باعث آسیب دیدگی پره ها میگردد لذا نتایج این مطالعه نشان میدهد که در حالتی که افزایش توان خالص دریافتی ازسیکل مورد نظر باشد درصد بازیابی دارای یک حد مجازاست ولی چنانچه بدون تغییر توان خالص دریافتی از سیکل،کاهش مصرف سوخت مورد نظر است، در این درصد بازیابی محدودیتی وجود ندارد و گرمایش کل جریان منجر به کاهش 24 درصدی مصرف سوخت میگردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها