• تحلیل ارتباط انسان و طبیعت در چارچوب طراحی محیط به کمک رویکردهای معرفت شناختی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1075
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   بروز بحران در ارتباط انسان با طبیعت به همراه تراکم جمعیتی و توسعه شهرنشینی منجر به ایجاد محیطهای پر تنش در زندگی شده است. به اعتقاد اندیشمندان پاسخگویی به نیازهای انسان از جمله نیاز به خلوت، آرامش و تامل از طریق تنش زدایی و حضور مناسب طبیعت در محیط کالبدی زندگی باعث کاهش بسیاری از بیماری های روانی، جسمی و اجتماعی در جوامع می شود. یکی از راههای بازگشت به آرامش، برقراری ارتباط دوباره انسان با گوهر وجودیش از طریق سمبلها و موهب طبیعی و فضاهایی است که تفکرات معنوی را تقویت می کند. مطالعات نشان میدهد که در فرهنگ و هنر شرقی این مسئله اهمیت بیشتری دارد. در این پژوهش دو رویکرد عرفانی- اسلامی و رویکرد معرفت شناسی خاور دور در زمینه طراحی باغ پرداخته شده و رابطه میان این دو رویکرد و تاثیرات آنها بر طراحی محیط مورد بحث قرار گرفته است. داده های اصلی مورد نیاز تحقیق، متون و ادبیات نظری دو رویکرد، سپس تدوین چارچوب تحلیل و ارزیابی میباشد. روش تحقیق در ابتدا تحلیلی- توصیفی، سپس مقایسه الگوی باغسازی و معماری دو رویکرد در غالب لایه های طراحی، ساختار فضایی، معماری، و نمادپردازی میباشد. یافته های تحقیق حاکی از برخی شباهت ها بین باغهای ایرانی و ژاپنی در پارامترهایی نظیر وحدت، سلسله مراتب، سیالیت فضایی و نمادگرایی انتزاعی می باشد. اگرچه در ساختار، هندسه، تقارن و توجه به محیط ومنظر شهری، تضادهای زیادی دارند که این امر ناشی از نگرشهای بنیانی اسلام و بودیسم می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها