• هستی شناسی در ساحت معمار و معماری از شرق تا غرب از فلسفه تا عرفان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1419
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   پیچیدگی های جهان امروز در زندیگ بشر از غرب و تا حدودی در شرق متجدد مبا آنه نیاز به یک نگرش و رویکرد و دیدگاهی ورای مادیت و این جهانی دارد و می بایست آنجهانی اندیشید تفکری روحانی که در مفاهیم شرق و عرفان اسلامی به روشنی می توان یافت و تلاشهای غرب برای برون رفت از اندیشه های اومانیسم، متریالیسم وایدالیسم قرن بیستم نشانگر همین مدعاست تفکری که بر پایه اندیشه انسان مادی شکل گرفت و جایی بای انسان روحانی در زمان اکنون در فلسفه غرب نمی توان یافت؛ زمان، مولفه خوبی برای اثبات حق و باطل، تاریکی و روشنایی است باید گاهی به پیش نهاد و نگاره انسان محوری را به خود محوری و اعتدال نزدیک کرد. تعادلی که در بافت وجودی انسان با نام فطرت نهاده شده است و فطرت هیچ گاه دروغ نمی گوید از اینجاست به مفهوم رجوع به خود در فلسفه و عرفان اسلامی بیشتر نمایان می شود دیدگاهی که می تواند در مسائل مختلف از جمله طراحی و معماری شهر و شهرسازی برای پیشبرد اهداف صحیح و بجا راهگشا باشد. با چنین رویکردی می توان از نقش معمار به عنوان رهبر و هدایت کننده برای اجرایی کردن جریان های فکری، مفاهیم موجود و باورهای ذهنی سود برد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها