• ارزیابی کیفی نقش فضاهای سبز شهری و اثرات زیست محیطی و اقلیمی آن در شهر تبریز

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 750
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   اهمیت فضاهای سبز در محیط شهری تا آن حد است که به عنوان یکی از شاخصهای توسعه یافتگی جوامع مطرح بوده و در عین حال معیاری برای ارتقای کیفیت فضای زندگی محسوب می شوند. از این رو توزیع و پراکنش متعادل آن در سطح شهر اهمیتی بسیار دارد. در بین عوامل محیطی و کنترل کننده زندگی انسان فضای سبز و پوشش گیاهی حائز اهمیت است و متاسفانه سرانه آن با میزان رشد جمعیت همخوانی ندارد و روند افزایش جمیعت در شهر تبریز با رشد فضای سبز هماهنگی ندارد و بسیار کمتر از استاندارد بین المللی سرانه فضا می باشد. انجام مطالعات پژوهشی بهترین راهکار جهت بررسی و تحلیل هر یک از این نوع مسائل و مشکلات بوده که نهایتاً به ارائه راه حلهایی جهت کاهش و رفع این معضلات خواهد انجامید. به همین جهت شهر تبریز به عنوان مطالعه مورد انتخاب گردیده که در پژوهش حاضر با رویکر قیاسی، توصیفی- تحلیلی تلاش شده است که ضمن ارزیابی وضعیت موجود توزیع و پراکندگی، به اثرات اقلیمی و زیست محیطی آن پرداخته شده تا بهترین راهکارهای لازم جهت کاهش و رفع آن ارائه گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها