• تحلیل فضایی خدمات اقتصادی- اجتماعی شهرستان های استان آذربایجان شرقی با تاکید بر پویش ساختاری- کاکردی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 730
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   در این پژوهش سعی گردیده تا وضعیت موجود توسعه در استان آذربایجان شرقی مورد بررسی قرار گیرد. برای توجیه وضع موجود رتبه بندی خدمات اقتصادی- اجتماعی با توجه به جمعیت و شاخص های توسعه در سطح شهرستان های استان در سال 1390 می باشد. در این مقاله از مدل اسکالوگرام به عنوان ابزاری مناسب برای رتبه بندی و نیز از سیستم اطلاعات جغرافیایی به عنوان ابزاری کارآمد برای تحلیل فضایی استفاده شده است. در این راستا از مهم ترین شاخص های موجود در شهرستان های استان در بخش های مختلف اقتصادی که توسط مرکز آمار استان آذربایجان شرقی منتشر شده استفاده شده است. نتیجه حاصل از این پژوهش عدم توزیع متعادل خدمات اقتصادی- اجتماعی در استان آذربایجان شرقی است. به طوری که شهرستان های این استان دارای توزیع نابرابر خدماتی قرار دارند. نکته اینکه شهرستان تبریز به عنوان مرکز استان دارای بهترین وضعیت می باشد و از بیست شهرستان موجود در این استان یک شهرستان دارای رتبه مثبت، 11 شهرستان داررای رتبه خنثی و 8 شهرستان دیگر دارای رتبه منفی است و این در حقیقت یعنی عدم پویش ساختاری-کارکردی نظام فضایی حاکم بر استان آذربایجان شرقی که در پایان نیز پیشنهادات و راهکارهایی مبتنی بر یافته های این مقاله و مدل های پشتوانه مبانی نظری حاکم بر این اندیشه بیان خواهد شد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها