• یکپارچه سازی شاخص های پایداری برای برنامه ریزی شهری پایدار

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 887
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   بنابر اصول و ویژ گیهای شهر پایدار می توان توسعه پایدار شهری با دو رویکرد بنیادی زیر توصیف نمود:یکی توسعه شهری برای رسیدن به ویژگیهای شهر پایدار (از جمله شهر دادمند؛ شهر زیبا؛شهر خلاق، شهر اکولوژیکی و...) اهداف بنیادی تعیین شده ای دارد که همه فعالیتها و اقدامت را به منظور دستیابی به آنها جهت میدمد و دوم؛ توسعه شهری با انتشا آلودگی های محیطی (اعم از آلودگی هوا، آب، خاک و...) ناشی از فعالیتهای ناسازگار به هر میزان که باشد، مغایرت اساسی دارد. همچنین بر اساس این اصول مجموعه شهر و اندازه جمعیت می بایست با منایع طبیعی (به ویژه آب و  منابع معدنی) در تعادل قرار گیرد و در توسعه های شهری حداقل دخالت و تجاوز به شرایط طبیعی صورت گیرد. در نهایت با در نظر گرفتن مجموع این دو رویکرد بنیادی منظور از توسعه پایدار شهری فرایندی است که هدف آن ایجاد شهر پایدار مطابق نیاز های شهروندان و از لحاظ عملکردی، مکانی مناسب برای زندگی نسلهای حال و آینده است. در این چارچوب شاخص های کلیدی توسعه پایدار شهری عبارتند از: مدیریت رشد، توسعه اقتصادی، عدالت اجتماعی و زیبایی محیط توام با حس مکان. از طرفی برای ارزیابی و پایش بهتر هر موضوعی شاخص هایی تعیین می شود که توسعه پایدار شهری نیز از این قاعده مستثنی نیست. از همین رو در این مقاله با استفاده از روش اسنادی تحلیلی- تطبیقی ضمن بررسی مسئله برنامه ریزی شهری برای رسیدن به توسعه پایدار شهری سعی شده است تا شاخصهای پایداری شهری پس از شناسایی، دسته بندی شده و ملاحظات اقتصادی، کالبدی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی آنها در برنامه ریزی شهری پایدار مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته تا به مجموعه جامعی از شاخص های پایداری بصورت یکپارچه دست یابد. نتیجه این گفتار به این موضوع اشاره دارد که باید مجموعه ای از شاخص های پایداری در فضای شهری به عنوان مکمل ابزار برنامه ریزی برای طراحی بهتر و اعمال سیاستهای مداخله ای صحیح در راستای توسعه پایدار و ایجاد روشی برای درک فرآیند شهرسازی و اندازه گیری سطح جاری پایداری در شهرهای ما مورد توجه جدی برنامه ریزان شهری قرار گیرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها