• بررسی وضعیت حاشیه نشینی در کلان شهر های ایران با دیدگاه پایدار نمونه موردی: کلان شهر تبریز

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 926
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   سکونتگاه های غیررسمی با توجه به دلیل غیر قانونی بودنشان به دور از نظارت و رعایت اصول ساخت و ساز مسکن استاندارد در مکان ها و محل های آسیب پذیر و فاقد زیرسازی استاندارد، ساخته و تشکیل می شوند.مناطق حاشیه نشین با مخاطره انداختن توسعه پایدار و تحمیل هزینه های بیشتر برای پایداری و انسجام جامعه شهری بوده و نیازمند تدابیر ویژه ای برای سازماندهی وضعیت کنونی و جلوگیری از گسترش آنها در آینده است. چون شهر تبریز به صورت سیستم یکپارچه است، و عدم توجه به بعضی نواحی ازشهر می تواند مشکلاتی برای کل شهر ایجاد کند،باید برای اجزاء آن و به ویژه برای اسان غیررسمی تعدیل نابرابری شهر و روستا و توزیع امکانات و خدمات بین آنهاست. از آنجا که برنامه ریزی برای کنترل و هدایت مهاجرت های روستایی کشور موفق نبوده و حتی طرحی نیز برای این کار وجود نداشته است لذا پذیرش مهاجران روستایی سایر شهرهای کشور در کلانشهر تبریز به عنوان جزئی از پیکره اصلی شهر باید در بطن برنامه ریزی مدیران شهر قرار بگیرد. این مقاله ضمن تبیین رابطه منطقی بین رویکردهای فوق به بررسی ریشه ای مسائل جهت ارائه یک ادراک قابل اجرا در عمل در شهرهای بزرگ می پردازد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها