همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • ضریب هدایت هیدرولیکی و تخلخل معادل در لایه های آبدار

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 2385
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  تخلخل از جمله ضرایب هیدرودینامیکی خاک می باشد که می تواند در ارزیابی حجم آب ذخیره شده در لایه های آبدار و محاسبه سرعت واقعی جریان بکار رود. برای تخمین ضریب تخلخل، وابستگی آن به پارامترهای مختلف بررسی شده است. این پارامترها، اندازه و دانه ها (d60,d30,d10) چگالی خشک خاک، پارامترهای (van genuchten) vg و یا پارامترهای (fredlund and xing) fx از منحنی های مشخصه آب- خاک (soil water characteristic curve, swcc) می باشند. برای محاسبه ضریب تخلخل معادل در لایه های موازی و سری با توجه به ضخامت های متفاوت لایه آبدار، روابطی پیشنهاد شده است. این روابط بر اساس ارتباط بین ضرایب هدایت هیدرولیکی و تخلخل به دست آمده اند. اساس کار بر معادلات ناویراستوکس و قوانین پوازولی و دارسی استوار می باشد. با استفاده از این معادلات و قوانین، رابطه ای بین ضرایب هدایت هیدرولیکی و تخلخل تعیین گردیده است. با در نظر گرفتن محدودیت ها و فرضیات لازم نظیر اشباع بودن محیط، برقرار بودن رابطه دارسی و حرکت آب در حفره های استوانه ای و همچنین با استفاده از معادله حاکم بر ضریب هدایت هیدرولیکی معادل در لایه های آبدار غیرهمگن می توان ضریب تخلخل معادل بین لایه ها را نیز به دستآورد. ضریب تخلخل هم ارز در خاک های غیرهمسان (anisotropic) نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. با استفاده از این ضریب می توان جریان در یک محیط غیرهمسان را به یک جریان فرضی در محیط همسان که معادله لاپلاس برای آن صادق باشد، تبدیل نمود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها