• مطالعه امکانپذیری پیش فرآوری باطله های کم عیار کارخانه فلوتاسیون سرب و روی انگوران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1500
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  درکارخانه فلوتاسیون سرب و روی انگوران زنجان،باطله ای با ابعاد کمتر از 2 میلی متر و عیار 22-20 درصد روی تولید و در سدهای باطله رها می شود. از یک طرف این باطله ها باعث آلودگی محیط ز یست می شوند و از طرف دیگر به علت وجود عیار بالای روی در آنها خود منبعی ارزشمند جهت استحصال روی می باشند.در این تحقیق امکانپذیری یش فرآوری این باطله ها با انجام فرایند کلسیناسیون مورد ارزیابی قرار گرفت. نخست نمونه ارائه شده توسط روشهای کمی و کیفی شناسائی گردید و مشخص شد نمونه بالغ بر 22/2 درصد روی و کانیهای اصلی آن اسمیت زونیت و همی مورفیت هستند.در عملیات کلسیناسیون اثر درجه حرارت- زمان و اثر متقابل آنها بر فرایند مورد ارزیابی واقع شدند. نتایج حاصله نشان داد که در درجه حرارت c °800 و زمان 60 دقیقه عیار فلز روی در نمونه به بیش از 23 درصد افزایش می یاید. 

   

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها