• سنتز و شناسایی کوپلی استر بلور مایع pet/hqda-ta در فازهای مذاب و تعلیقی و مقایسه آنها

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1277
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   در این مقاله سنتز و شناسایی کوپلی استر pet/hqda-ta متعلق به خانواده پلیمرهای بلور مایع در فاز تعلیقی گزارش شده است. ابتدا هیدروکینون دی استات (hqda) با استفاده از هیدروکینون و انیدرید استیک به عنوان ماده اولیه این واکنش تهیه گردید. در مرحله بعد واکنش جابجایی پیوند استری بین سه جزء پای اتیلن ترفتالات، هیدروکینون دی استات (hqda) و اسید ترفتالیک (ta) و در حضور کاتالیزور اکسید دی بوتیل قلع صورت گرفت. این واکنش در ترکیب درصدهای مختل و در دوفاز مذاب تعلیقی در حضور واسطه حرارتی ترمینول انجام گرفته، کوپلی استرهای حاصله به روشهای dsc, nmr, ir و میکروسکوپ پلاریزان مورد شناسایی قرار گرفتند. نتایج حاصله از ir و nmr موید تشکیل کوپلی استر در دو فاز مذاب و تعلیقی بوده و نتایج تست dsc به همراه میکروسکوی پلاریزان نشان می دهد که کوپلیمرهای حاصله در نقاط ذوب خود خاصیت بلور مایع نشان می دهند. همچنین از نمودارهای dsc مشخص می گردد که با کاهش مقدار pet در نمونه، میزان بلورینگی کاهش یافته و نقطه ذوب نسبت به نمونه pet خالص کاهش می یابد. نقاط ذوب بدست آمده در فاز تعلیقی نسبت به فاز مذاب بالاتر می باشد ک هآن را می توان به ایجاد ترکیب با وزن مولکولی متوسط بالاتر در این محیط نسبت داد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها