• زیر ساخت های سبز، ساختارهای اجتناب ناپذیر توسعه پایدار شهرهای آینده نمونه موردی: سبز راه ها

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1302
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   زیر ساخت های شهری عوامل کلیدی به حرکت درآورنده، سازنده و معنی دار کننده آبادی بودن، سکونتگاه انسانی، جمعی بودن و کلاً شهر بودن واحدهای سکونتگاه های جمعی هستند. در واقع زیر ساخت ها بخش اصلی و پایه ای تاسیسات و تجهیزات شهری هستند. تجهیزات و تاسیسات شهری عوامل، عناصر و فرآیندهایی از کالبد و فضای شهری هستند که زندگی شهروندان را تسهیل می کنند. از طرفی امروزه با توجه به رشد روز افزون جمعیت شهری و دغدغه مسولین جهت توسعه شبکه های معابر شهری، تنها عاملی که جهت ایجاد این ساختارها نادیده گرفته می شود، بعد آسایش و راحتی انسان و حفظ محیط طبیعی شهرها می باشد. هدف از این مقاله معرفی سبز راه ها (جزیی از زیر ساخت های سبز)، به عنوان راهکاری اصولی در جهت ایجاد پایداری در برنامه های توسعه شهری است که می تواند بعد آسایش انسانی و حفظ زیستگاه های طبیعی را توماً در راستای برنامه ریزی توسعه های جدید شهری بگنجاند. روش تحقیق در این پژّوهش تحلیلی- توصیفی و با توجه به کاربردی بودن نتایج به نوعی کاربردی می باشد که برای این منظور با استفاده از روش اسنادی و مطالعه متون فارسی و غیر فارسی مطالب مورد نظر جمع آوری و پس از تجزیه و تحلیل مورد استفاده قرار گرفته اند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها