• مروری بر مطالعات امکانسنجی احداث پیاده راه در منطقه 12 شهر تهران و تاثیر آن بر ترافیک وسایل نقلیه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1091
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   در تهران امروز، عابرین پیاده تحت سلطه بزرگراهها، هستند  و گاهی مجبور میشوند به اجبار به نقاط دیگر کوچ کنند. منطقه بازار باید از این نظر مورد توجه قرار گیرد تا نقش عبار پیاده در کالبد این ناحیه مجددا احیا شود. در این مقاله مطالعاتی که به همین منظور انجام شده به اختصار معرفی شده است. در یکی از این مطالعات امکانسنجی احداث پیاده راه در خیابان سی تیر در منطقه 12 صورت گرفته است و دیگری در خصوص احداث پیاده راه در خیابانهای شمالی محدوده بازار و تاثیر آن در ترافیک موجود پس از اعمال محدودیتها، می باشد. در این مطالعات نتیجه بازدیدها و شناسایی وضع موجود و کاربریهای اطراف و تحلیل های ترافیکی حاکی از آن بود که با توجه به حجم عابر پیاده در خیابان سی تیر به میزان کمتر از 16 نفر بر دقیقه به ازای یک متر عرض و همچنین با توجه به اینکه خیابان شیخ هادی به عنوان مسیر جایگزین خیابان سی تیر قادر به انتقال این حجم نمی باشد، نه تنها پیاده راه سازی خیابان سی تیر ضرورت ندارد، بلکه از لحاظ ترافیکی نی زامکان پذیر نمی باشد. نتیجه مطالعه تاثیر احداث پیاده راه در خیابان های ناصر خسرو و باب همایون، در ترافیک موجود، حاکی از عدم وجود مشکل جدی برای عبور از مسیرهای جایگزین توسط خودروهای سواری بوده و میتوان با ایجاد یک حلقه دسترسی این محدودیت ها را به غیر از خیابان سی تیر ،به دلیل جذب ترافیک منتهی به بهارستان و فردوسی رفع کرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها