اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • بررسی اثر شرایط رویارویی بر آهنگ نفوذیون کلرید به داخل بتن در محیط خلیج فارس

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1175
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  در این مقاله به منظور بررسی تاثیر شرایط مختلف رویارویی سازه های بتن آرمه بر روی انتشار یون کلرید به داخل بتن آزمونه های منشوری با نسبت آب به سیمان و درصد دوده سیلیس متغیر ساخته شده و بعد از عمل آوری در 5 شرایط قرارگیری متفاوت در سواحل خلیج فارس، قرار داده شده است. در نهایت بعد از گذشت 3 و 9 ماه، مقادیر ضریب انتشارپذیری در برابر یون کلرید در هر 5 ناحیه محاسبه شده و این نتیجه گرفته می شود که شرایط پاشش و جزر و مد حادترین شرایط قرارگیری از لحاظ نفوذ و انتشار بود، کلرید به داخل بتن محسوب می شوند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها