• بررسی و ساماندهی فضاهای شهری در جهت افزایش حضور پذیری زنان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 2308
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   نیاز به حضوردر فضاهای عمومی برای همه گروه ها فارغ از جنسیت، سن، سطح درآمد، شغل و ... امری ضروری است و حضور زنان به عنوان بخشی از گروه های اجتماعی بهره مند از حقوق شهروندی در فضاهای عمومی، نیز لازم و ضروری می باشد. اما در واقعیت عوامل متعددی نظیر احساس ناامنی در فضاهای شهری، حضور زنان را در فضاهای عمومی محدود می کند. امروزه، اکثر فضاهای شهری ایران در برابر تحرک آزادانه زنان اعمال محدودیت می کند به عبارتی زنان، عموماً نه تنها از حق طبیعی خود، یعنی بهره مندی از فضاهای عمومی شهر محروم اند،بلکه به دنبال آن از سهیم شدن در فرایند مشارکت و فعالیت های اجتماعی نیز بازمی مانند. مقاله پیش رو سعی در ارائه پیشنهاداتی در جهت ساماندهی فضاهای شهری در جهت افزایش حضور پذیری زنان در فضاهای شهری، به بیان نیازهای زنان و ضرورت حضور و تعاملات آنان در فضای شهری پرداخته شده است. در پایان نیز با توجه به موضوعات بیان شده و بررسی مشکلات زنان در شهر مشهد به ارائه ضوابط و مقررات پیشنهادی به منظور بهبود فضای شهری برای افزایش حضور زنان در چهار نظام کالبدی، اجتماعی، دستری و ایمنی وامنیت پرداخته می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها