• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1383
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   براده برداری با جت آب به عنوان یک روش مناسب برای موادی که ماشینکاری بر روی آنها سخت است، با موفقیت به انجام رسیده است. جت آب به عنوان یک ابزار برشی استفاده می شود در برخورد با قطعه کار از مسیر اصلی خود منحرف می شود.بنابراین قطر نهایی کار علاوه بر عمق برش تابعی از جت آب، قطعه کار و پارامترهای تراشکاری می باشد.در مقاله حاضر چگونگی عملکرد یک دستگاه تراش که عملیات ماشینکاری را توسط فشار بالای جت انجام می دهد و نیز پارامترهای درگیر مانند فشار آب، سرعت حرکت نازل، فاصله نازل آب از قطعه کار، روابط بین میزان حجم مواد تراشیده شده (جدایش حجم) با عمق برش و سرعت حرکت نازل مورد بحث قرار می گیرد. کلی تست ها بر روی قطعات از جنس آلومینیم انجام شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها