• شیوه شناسی پایش مداوم صنایع آلاینده و ویژگی های زیست محیطی در صنایع فولاد – مطالعه موردی : گروه ملی صنعتی فولاد ایران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1366
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   چرخه فعالیت ها در صنعت فولاد به عنوان یکی از مهمترین صنایع پایه معدنی به دلیل شیوه تماس با منابع مصرفی و حامل های آب،انرژی و مواد اولیه، چنانچه در یک قالب مشخص و یک برنامه معین مدیریت زیست محیطی، ایمنی و بهداشت محدود نگردد، در عمل موجب بروز پیامدها و پی آیندهای نامطلوب در عرصه های محیطی داخل و خارج صنعت می گردد .از این رو در فراگشت تولید فرآورده های فرادستی و فرودستی فولاد، ایجاد سامانه مدیریت و پایش زیست محیطی از یک سو و ارزشیابی و نظارت باز خوردی بر فعالیت ها به منظور پیش بینی و آینده نگاری کنترل و کمینه سازی و پایش آلودگی ها و مزاحمت های زیست محیطی احتمالی از سوی دیگر ضرورت می یابد .از سوی دیگر طراحی هر سامانه مدیریتی و برنامه ریزی در درجه اول نیازمند وجود شبکه مناسب و روز آمد داده های تولید و خروجی از بستر و عرصه کار می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها