• مقایسه و بررسی رفتار قابهای خمشی فولادی (mrf) تحت شتابنگاشت های طبیعی و مصنوعی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1310
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   امروزه طرح نهایی بسیاری از سازه های مهم مانند سدها، نیروگاه ها، سازه های بلند و پل ها بر پایه تحلیل تاریخچه زمانی خطی و غیرخطی می باشد. با توجه به این نکته که در بسیاری از مناطق شتاب نگاشت ها و رکوردهای طبیعی برای آنالیز تاریخچه زمانی موجود نمی باشد، اهمیت شتاب نگاشت های مصنوعی و قابلیت اعتماد آنها انکارناپذیر می باشد. لذا در این پژوهش سعی بر بیان این مطلب است که جهت آنالیز تاریخچه زمانی سازه های فلزی، شتاب نگاشت های مصنوعی تا چه حد قابل اطمینان می باشند. در این پژوهش یک قاب فولادی با سیستم اتصال خمشی متوسط مدلسازی و سپس تحت تاثیر رکورد طبیعی و مصنوعی نربوط به سه ناحیه مختلف مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. نتیجه حاصله از بررس مقایسه ای 3 مدل بدست آمده به گونه ای است که در تمام موارد سازه آنالیز شده تحت شتابنگاشت مصنوعی در حالت بحرانی تری نسبت به شتابنگاشت طبیعی متناظر با آن داشت و لذا این امر باعث طراحی سازه با ضریب اطمینان بیشتر می گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم