• بررسی ضریب تشدید تغییر مکان در سیستم های دیوار برشی فولادی با مقاومت تسلیم پایین و مقایسه ی نتایج با رابطه ی پیشنهادی استاندارد 2800ایران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1095
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  دیوارهای برشی فولادی با ورق های با مقاومت تسلیم پایین (lyp)، سیستم های باربر جانبی هستند که شکل پذیری و قابلیت جذب انرژی بالایی دارند. در مطالعه ی حاصر به بررسی ضریب تشدید تغییر مکان و پارامترهای موثر بر آن در قاب های فولادی با دیوار برشی فولادی lyp پرداخته شده است. برای این منظور 5 سازه ی کوتاه، متوسط و بلند مرتبه با تعداد طبقات 2، 5، 10، 14 و 18 بر اساس آیین نامه ی aisc طراحی و در نرم افزار ansys(v.13) مدل سازی شدند. با انجام تحلیل پوش آور و استخراج منحنی های برش پایه-تغییر مکان بام، ضرایب شکل پذیری و اضافه مقاومت سازه ها به دست آمده اند. با استفاده از ضرایب مذکور، ضرایب تشدید تغییر مکان برای سازه های مذکور محاسبه شده و هم خوانی نتایج به دست آمده با رابطه ی پیشنهادی استاندارد 2800 ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحلیل ها نشان می دهند که با افزایش تعداد طبقات، ضریب شکل پذیری، ضریب اضافه مقاومت و ضریب تشدید تغییر مکان سازه ها کاهش می یابند. میانگین ضریب اضافه مقاومت و ضریب تشدید تغییر مکان سازه ها به ترتیب برابر با 2.55 و 8.52 می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها