همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • بررسی عوامل مؤثر بر برخی روابط تعیین کنندۀ ضریب زبری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1189
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   همانطور که می دانیم ضریب زبری بستر در دبی، سرعت، تنش برشی مرزی و بسیاری دیگر از پارامترهای هیدرولیکی نقش مؤثری دارد. بنابراین شناخت دقیق این پارامتر جهت طراحی بهینه کانالها و سایر مجاری روباز ضروری است. لازم به ذکر است تا کنون تحقیقات زیادی بر روی ضریب زبری مناسب می باشند. البته همه این روابط دارای پارامترهایی مشابه نیز هستند و در شرایط مختلف دارای ضرایب متفاوتی می باشند که این تفاوت خود بیانگر متغیرهای ناشناخته دیگری می باشد. با توجه به این موارد، در این مقاله هدف شناخت بهتر تعدادی از روابط ارائه شده و استفاده از روابطی مناسب جهت تخمین ضریب زبری در مجاری مورد مطالعه و مشابه آنها می باشد که این شناخت و استفاده از رابطه مناسب باعث به حداقل رساندن اثرات مخرب ناشی از افزایش یا کاهش ضریب زبری خواهد شد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها