• بررسی ارتباط بین زبری سطح ذرات با ابعاد و اندیس کار

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1242
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   زبری سطح ذرات نقش بسیار مهمی در فرآیندهای فرآوری مواد معدنی دارد. از این رو شناخت ارتباط بین زبری سطح ذرات با پارامتر ابعاد و اندیسکار، مهم است. در این پژوهش، نمونه پیریت، باریت و کوارتز به ترتیب با اندیس کار 4.73، 8.93 و 13.57  kwh/st مورد بررسی قرار گرفت. به منظور بررسی زبری سطح، این ذرات پس از خردایش توسط آسیای گلوله ای در چهار محدوده ابعادی 104+147-، 74+104-، 53+74- و44+53- میکرون طبقه بندی شد. اندازه گیری زبری سطح با استفاده از آنالیز مساحت سطح bet صورت گرفت. نتایج حاصل از اندازه گیری نشان داد که با کاهش ابعاد ذرات، زبری ذرات نیز کاهش مییابد. از طرفی زبری سطح در تمامی محدوده های ابعادی از روند: باریت>پیریت>کوارتز، پیروی کرده، که نشان از کاهش زبری سطحی ذرات با افزایش اندیس باند دارد. بیشترین زبری ذرات برای باریت، پیریت و کوارتز در محدوده ابعادی 104+147- میکرون رخ داد، که به ترتیب معادل 167.14، 79.98 و 19.25 (بی بعد) است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها