• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1081
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   هدف از این مطالعه ارزیابی قابلیت اطمینان پایداری شیروانی های سنگی با درزه های ناممتد می باشد. برای این منظور با انجام مدلسازی فیزیکی، رفتار درزه های ناممتد در نمونه های آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته و مقاومت برشی درزه های ناممتد با الگوی درزه داری مختلف تعیین شده است. سپس بر اساس نتایج مدلسازی آزمایشگاهی انجام شده، رابطه تعادل حدی ارائه شده برای تحلیل پایداری شیروانی های سنگی اصلاح شده است. در مرحله بعد با استفاده از رابطه اصلاح شده و بر اساس روش شبیه سازی مونتکارلو قابلیت اطمینان یکی از پله های دیواره جنوب غربی معدن چادرملو تعیین شده و نقش هر یک از پارامترهای ژئومکانیکی سطح گسیختگی بر مقدار ضریب اطمینان سطح شیبدار مشخص شده است. نتایج آزمونهای ازمایشگاهی نشان می دهد که افزایش تعداد پل سنگها تاثیری در مود شکست ندارد ولی با افزایش سطح پل سنگها مود شکست کششی به شکست برشی تغییر می یابد. همچنین از بین پارامترهای مورد بررسی ضریب پل سنگ بیشترین تاثیر را بر مقدار ضریب اطمینان شیروانی های سنگی دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها