• تحلیل فشار جانبی خاک روی دیوار های حائل براساس میزان جابجائی دیوار با استفاده از توابع حالت در شرایط مقاوم

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 4831
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   سازه های حائل خاک نظیر دیوارهای حائل و سازه های نگهبان که در مهندسی پی برای حفاظت شیروانی های خاکی مورد استفاده قرار می گیرند تحت تاثیر فشارهای رانشی خاک قرار دارند. معمولا برای تحلیل فشار جانبی خاک روی دیوار حائل از تئوری حالات حدی خمیری کولمب و رانکین استفاده می شود. این تئوری ها فقط شرایط تنش در خاک را در حالت تعادل خمیری در شرایط محرک و مقاوم مورد مطالعه قرار دادند. این روشها برای تعیین میزان تنش جانبی خاک متناظر با مقدار مشخص جابجایی دیوار نسبت به خاک قابل استفاده نمی باشند. در این مقاله روشی ارائه می شود که با تعریف یک تابع حالت درون یاب سعی در تعمیم تئوری رانکین و کولمب برای تعیین تنش جانبی موجود با توجه به میزان جابجایی نسبی دیوار و خاک می گردد. در این روش، تابعی براساس پارامترهای مقاومتی خاک و سختی آن ارائه شده است که با استفاده از آن می توان میزان ضریب فشار جانبی خاک را بصورت تابعی از جابجائی های آن تعیین کرد. با استفاده از روش ارائه شده می توان توزیع تنش روی دیوار حائل را قبل و بعد از رسیدن به حالت حدی تعیین نمود. در روش ارائه شده یک رابطه کلی برای ضریب فشار جانبی خاک ارائه شده است که مقدار آن با توجه به میزان جابجائی های دیوار می تواند نشانگر حالت رانش فعال، سکون یا مقاوم باشد. صحت و دقت روش ارائه شده با استفاده از تحلیل های عددی نشان داده شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها